HOME> LOTNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Spitfire TE184 pilotowany przez Polaka przylecia? do Polski 23 czerwca do Rudnik/Cz?stochowy. Po zatankowaniu pilot Jacek Mainka odlecia? do D?blina. 24-25 czerwca TE184 zmieni? barwy na polskie: ZF-U, na którym lata? m.in. Jerzy G?ówczewski z 308 Dywizjonu. Do Lublina samolot polecia? 27 czerwca rano. Po drodze by?a sesja zdj?ciowa z "Orlikami" - zdj?cia Adam Ginalski. Ten dzie? zako?czy? si? w Krakowie - w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego. 28-29 czerwca Spitfire bra? udzia? w X Ma?opolskim Pikniku - lata? nim w?a?ciciel Stephen Stead oraz Jacek Mainka - w niedziele. 13 lipca odby? si? pokaz nad Piotrkowem Trybunalskim w ramach Fly Fest 2014. 26 lipca TE184 pilotowany przez Stephen'a Stead'a przelecia? dla Pani Jadwigi Pi?sudskiej-Jaraczewskiej nad miejscem jej letniego odpoczynku. 3 sierpnia odby?o si? spotkanie przed hangarem AMC na lotnisku Modlin. Jacek Mainka wykona? "po?egnalny lot" w malowaniu ZF-U - od nast?pnego dnia samolot znów? sta? si? znowu czeskim DU-N. 8 sierpnia w?a?ciciel odlecia? TE184 do Czech. Tak zako?czy? si? niesamowity i zaskakuj?cy projekt Jacka Mainki, przylotu Spitfire z polskim pilotem do Polski, po raz pierwszy od czasu zako?czenia II wojny ?wiatowej.


Prosz? zagl?da? na stron? internetow? Jacka Mainki - w?a?ciciela kilku lataj?cych zabytków. Jacek Mainka, na co dzie? kpt. Airbusa A320, mo?e ju? teraz planuje kolejn? wypraw? do Polski Spitfire. Przeczytacie o tym na jego stronach www.


flyingtv.pl


 

UTC 08:26
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009