HOME> LOTNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Waldek Miszkurka ??cznie za sterami samolotów sp?dzi? 6 tysi?cy godzin. To oznacza, ?e pokona? ju? do tej pory 1 milion 200 ty?. kilometrów -- to tak, jakby okr??y? ziemi? 30 razy.Najwi?ksz? satysfakcj? przyniós? mu pierwszy polski lot dooko?a ?wiata, gdy jako kapitan pierwszej polskiej za?ogi, uda? si? mieleckim „Antkiem" (AN-2) w podró? dooko?a ?wiata w 1997 roku. Po tym wyczynie we wroc?awskim klubie "Loteczka" Waldek Miszkurka opowiedzia? o swoim niesamowitym locie.


flyingTV.pl


 

UTC 08:26
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009