HOME> PROPAGANDA PRL>
Nie zalogowany użytkownik

Wiosna tej zimy, po niej tak oczekiwane przez wszystkich lato. Aerokluby Regionalne walcz?, niektóre o przetrwanie, szuka si? sposobu, a przede wszystkim ?rodków, ?eby jako? przygotowa? si? do nowego sezonu. Jednym to wychodzi lepiej, drugim gorzej. Zobaczymy co przyniesie 2014 rok.


Tymczasem poogl?dajmy jak to si? mia?o lata temu, kiedy funkcjonowa?a propaganda i wszystko zawsze dzia?a?o dobrze.


Aeroklub PRL tworzy? materia?y filmowe na wzór kronik filmowych z lat 50 i 60 XX wieku. Perspektywa tylu lat pozwala pozna? sposoby dzia?ania tamtego systemu, mo?emy rozkoszowa? si? tym kinem bezsensu i propagandy. W?adze APRLu same ukr?ci?y na siebie bat i stworzy?y najlepsz? mo?liw? karykatur? tamtych lat, systemu i ludzi zwi?zanych z lotnictwem.


Archiwum APRL Restauracja filmu archiwalnego Wojtek Dudek


 

UTC 08:38
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009