HOME> PARALOTNIARSTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Szko?a Paralotniowa "ALTI" powsta?a w 1994 roku w Mi?dzybrodziu ?ywieckim.

Archiwalna relacja z VII Paralotniowych Mistrzostw Polski Szczyrk 98.

Liseczek w drodze na Muchowiec.

Ostatnia cz??? relacji z Paralotniowych Mistrzostw Polski Szczyrk 1993.

Druga cz??? relacji z Paralotniowych Mistrzostw Polski Szczyrk 1993, w tym czasie by?a to jedna z najm?odszych dyscyplin sportów lotniczych.

Odnaleziona w archiwach Wojtka Dudka filmowa relacja z Paralotniowych Mistrzostw Polski z 1993 roku, które odby?y si? w Szczyrku.

Pionierskie lotnie na zboczu góry ?ar.

Pierwsze Paralotniowe Zawody w Zakopanem z 1992 roku odby?y si? za zgod? Tatrza?skiego Parku Narodowego.

Jedna z pierwszych w Polsce Szkó? Paralotniowych IKAR Mieczys?awa Lenczewskiego i próby lotów przy silnym wietrze na zboczu góry ?ar, na prototypie skrzyd?a PL-7.

Znany fotograf paraj?cy si? fotografi? lotnicz? i pierwsze próby lotu na paralotni w jego wykonaniu.

    1     2

 

UTC 08:37
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009