HOME> PARALOTNIARSTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Jedna z pierwszych w Polsce Szkó? Paralotniowych IKAR Mieczys?awa Lenczewskiego i próby lotów przy silnym wietrze na zboczu góry ?ar, na prototypie skrzyd?a PL-7. Pilotem paralotni by? w owym czasie Mieczys?aw Lenczewski, a osob? komentuj?c? lot w tle, jego ucze? Wojtek Dudek, obecny instruktor w ALTI. Film powsta? w 1991 roku.


ARCHIWUM ALTI Szko?a Paralotniowa Wojtek Dudek


 

UTC 11:57
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009