Deprecated: Function spliti() is deprecated in /data/www/flyingtv2/html/class/site.class.php on line 93
FlyingTV.pl - strona internetowa poświęcona lotnictwu i sportom lotniczym
HOME> ARCHIWA FILMOWE> PROPAGANDA PRL>>
Nie zalogowany użytkownik

Lotniczy Przegl?d Filmowy 12/61.

Aeroklub PRL by? jedyn? organizacj? zaspokajaj?c? ambicje socjalistycznego spo?ecze?stwa w dziedzinie lotnictwa sportowego w czasach komunizmu.

W 1957 powsta?a w Kro?nie Eskadra Lotnictwa Gospodarczego, z której w 1959 powsta? Lotniczy Zespó? Us?ug Gospodarczych (LZUG) przy Aeroklubie PRL.

Wizyta licznej sowieckiej delegacji z okazji 20-lecia powstania Ludowego Lotnictwa Polskiego (1964 rok).

    1     2

 

UTC 11:58
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009