HOME> VI PLEB Bielsko Biała 2009>
Nie zalogowany użytkownik

PWS-26, akrobacja, Bielsko Bia?a i Marek Szufa. By? mo?e i ten pi?kny samolot tak mocno zwi?zany z histori? polskiego lotnictwa kiedy? znowu zacznie lata? po naszym niebie, odbudowany jak RWD-5 czy ju? wkrótce RWD-8. Tymczasem ogl?da? mo?emy model pilotowany przez znakomitego pilota Marka Szuf?.


flyingTV.pl


 

UTC 08:34
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009