HOME> WYDARZENIA LOTNICZE>
Nie zalogowany użytkownik

Mi?dzy deszczami i burzami, pi?kny pokaz akrobacji wykonana? niesamowity litewski pilot podczas Pikniku Lotniczego 2010 w Mi?dzybrodziu ?ywieckim.

Na pocz?tku wrze?nia 2010 roku, na lotnisku w Aleksandrowicach odby? si? VII Piknik Euroregionu Beskidy.

Po raz kolejny na gliwickim lotnisku, dzi?ki wspólnemu wysi?kowi cz?onków Aeroklubu Gliwickiego oraz przy wydatnej pomocy w?adz lokalnych, sponsorów oraz przyjació? lotnictwa w ostatni weekend sierpnia wszyscy mogli bawi? si? na jedynej w swoim rodzaju imprezie lotniczo-militarnej.

04 lipca 2010 roku zako?czy?y XV Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej.

19 czerwca 2010 z okazji 85-lecia "Szko?y Orl?t"  na lotnisku w D?blinie odby? si? Piknik Lotniczy.

Równolegle z targami lotniczymi Friedrichshafen 2005, na s?siaduj?cym z terenem targów lotnisku odbywa?y si? pokazy lotnicze.

Wystawa samolotów Genral Aviation w pawilonach i na zewn?trz na targach lotniczych Friedrichshafen 2005.

Fragment wystawy statycznej w czasie trwania targów lotniczych Friedrichshafen 2005.

Pawilony z wystaw? samolotów ultralekkich, szybowców, lotni i innych ciekawych konstrukcji lotniczych  w trakcie targów lotniczych Friedrichshafen 2005.

Polska reprezentacja AP oraz przedstawiciele polskiego przemys?u lotniczego podczas targów lotniczych Friedrichshafen 2005.

    1     2

 

UTC 11:59
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009