HOME> WYDARZENIA LOTNICZE>
Nie zalogowany użytkownik

Mi?dzy deszczami i burzami, pi?kny pokaz akrobacji wykonana? niesamowity litewski pilot podczas Pikniku Lotniczego 2010 w Mi?dzybrodziu ?ywieckim.


flyingTV.pl 

UTC 08:39
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009