HOME> WYDARZENIA LOTNICZE>
Nie zalogowany użytkownik

Na pocz?tku wrze?nia 2010 roku, na lotnisku w Aleksandrowicach odby? si? VII Piknik Euroregionu Beskidy. Zapraszamy na relacj? z wyrwanej deszczom kolejnej ju? edycji imprezy lotniczej na Podbeskidziu.


Muzyka Pawe? Mazur Elektric Quartet


flyingTV.pl


 

UTC 11:59
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009