HOME> WYDARZENIA LOTNICZE>
Nie zalogowany użytkownik

Po raz kolejny na gliwickim lotnisku, dzi?ki wspólnemu wysi?kowi cz?onków Aeroklubu Gliwickiego oraz przy wydatnej pomocy w?adz lokalnych, sponsorów oraz przyjació? lotnictwa w ostatni weekend sierpnia wszyscy mogli bawi? si? na jedynej w swoim rodzaju imprezie lotniczo-militarnej. Po raz pierwszy nad gliwickim lotniskiem wyst?powa? wspania?y pilot z Litwy, Jurgis Kairys. Jego niesamowite powietrzne akrobacje przyci?ga?y widzów pomimo kapry?nej pogody, która stara?a si? popsu? wspóln? zabaw?.


muzyka Candy Girl - Czas (Si?? w sobie mam)


flyingTV.pl


 

UTC 11:59
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009