HOME> WYDARZENIA LOTNICZE>
Nie zalogowany użytkownik

Równolegle z targami lotniczymi Friedrichshafen 2005, na s?siaduj?cym z terenem targów lotnisku odbywa?y si? pokazy lotnicze. Da?o si? je zorganizowa? mimo normalnego ruchu komunikacyjnych samolotów.


flyingTV.pl


 

UTC 08:38
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009