HOME> LUDZIE LOTNICTWA>
Nie zalogowany użytkownik

Dzia?alno?? lotnicza na Podbeskidziu przez ca?e dziesi?ciolecia skutkuje co jaki? czas wybitnymi osi?gni?ciami. Przez wiele lat by?y to najlepsze na ?wiecie szybowce i znakomite osi?gni?cia sportowe Franciszka K?pki, a dzi? jest to absolutny diament lotniczy - Sebastian Kawa, szybownik z Aeroklubu Bielsko-Bialskiego. Nikt w ?wiatowej historii szybownictwa nie zdo?a? zgromadzi? tylu tytu?ów równocze?nie. To pasmo sukcesów da?o mu pierwsze miejsce w ?wiatowym rankingu pilotów FAI.


Pocz?tkowo uprawia? ?eglarstwo. Wielokrotny mistrz Polski, zwyci?zca spartakiady m?odzie?owej. Uczestniczy? te? w mistrzostwach ?wiata i dwukrotnie Europy p?ywaj?c w klasie Cadet. Cz?onek Aeroklubu Bielsko-Bialskiego.


Od 2003 do 2010 roku wygra? wszystkie najwa?niejsze zawody szybowcowe w jakich uczestniczy?. Zdoby? w tym okresie 7-krotnie tytu? mistrza ?wiata i dwukrotnie mistrza Europy. Obecny lider ?wiatowej listy rankingowej pilotów. Rekordzista ?wiata. Ogromn? wi?kszo?? tych sukcesów odniós? startuj?c na szybowcach polskiej konstrukcji.


Opera TFI S.A. jest Sponsorem Generalnym Sebastiana Kawy


Strona internetowa Sebastiana Kawy


G?osuj na Sebastiana Kaw? w 78 Plebiscycie Przegl?du Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski.


flyingTV.pl


 

UTC 08:36
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009