HOME> LUDZIE LOTNICTWA>
Nie zalogowany użytkownik

Jan Wróblewski (1940) to znany pilot szybowcowy, pilot samolotowy i instruktor lotniczy. Dwukrotny szybowcowy mistrz ?wiata z South Cerney w Wielkiej Brytanii w 1965 roku i z Vršac w Jugos?awii w 1972 roku. Aeroklub Polski w 1963 roku przyzna? mu najwy?sze polskie wyró?nienie szybowcowe, medal Ta?skiego. Mi?dzynarodowa Komisja Szybowcowa FAI przyzna?a mu w 1972 roku najwy?sze ?wiatowe wyró?nienie szybowcowe, medal Lilienthala.


AP Lotniczy Przegl?d Filmowy 74/14 Restauracja filmu archiwalnego Wojtek Dudek


 

UTC 08:35
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009