HOME> LUDZIE LOTNICTWA>
Nie zalogowany użytkownik

Nazwisko Franciszka K?pki (1940 - 2001) zna ka?dy mi?o?nik lotnictwa w Polsce, by? pilotem legend?, przyk?adem cz?owieka sukcesu, wielkiej pracy i talentu. Przelecia? ponad 250 tys. km sp?dzaj?c w powietrzu 7 tys. godzin z czego 6200 wylata? na szybowcach. By? znan? postaci? w kr?gu ?wiatowego lotnictwa sportowego.


AP Lotniczy Przegl?d Filmowy 65/1 Restauracja filmu archiwalnego Wojtek Dudek


 

UTC 08:35
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009