HOME> LUDZIE LOTNICTWA>
Nie zalogowany użytkownik

Pilot balonowy Zbigniew Burzy?ski (1902-1971) by? jednym z pionierów lotnictwa sportowego w Polsce.


AP Lotniczy Przegl?d Filmowy Restauracja filmu archiwalnego Wojtek Dudek


 

UTC 08:34
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009