HOME> SZYBOWNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

W kwietniu w Nitrze na S?owacji zako?czy?y si? Mi?dzynarodowe zawody szybowcowe "Pribina Cup".

Pilot szybownik Wojtek Kos buszowa? jesieni? 2009 roku nad Tatrami.

Krótki lot Sebastiana Kawy Discusem 2a nad ?arem, przed l?dowaniem kosiak nad wod? Jeziora Mi?dzybrodzkiego.

W grudniu 2009 przed zawodami w Chile, w ramach treningu, Sebastian Kawa przelecia? szybowcem w jednym z lotów ponad 400 km nad po?udniow? Polsk?.

Podczas odbywaj?cych si? w Lesznie w 1968 roku Szybowcowych Mistrzostw ?wiata, Edward Marga?ski dokonuje przegl?du ?wiatowych konstrukcji szybowcowych lat 60-tych.

Ci?g dalszy przegl?du ?wiatowych konstrukcji szybowcowych lat 60-tych.

Film przedwojenny zrealizowany na górze Wasserkuppe (Niemcy) gdzie znajduje si? du?e centrum szybowcowe z najstarsz? szko?? szybowcow? na ?wiecie.

Kobiety, szybowce i czasy PRL.

Film jest bardzo dobrym materia?em informacyjnym dla pilotów szybowcowych i nie tylko.

Wiele znanych w ?wiecie szybowców konstruowano w okresie PRL.

    1     2     3     4     5

 

UTC 12:01
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009