HOME> SZYBOWNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

SZD-54-2 Perkoza b?dzie mo?na ogl?dac podczas Aero Friedrichshafen 2011.

Dla wielu pilotów szybowcowych wielkim marzeniem jest latanie nad Andami, szczególnie na fali nad Patagoni?.

Ten film o górze szybowcowej ?ar powinien sta? si? lektur? obowi?zkow? ka?dego szybownika w Polsce.

Zapraszamy na znakomit? relacj? z LV Mi?dzynarodowych Szybowcowych Mistrzosw Polski, które zosta?y rozegrane na lotnisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w 2010 roku.

W Aleksandrowicach zima, pomimo tego szybownicy postarali si? aby przed?u?y? sobie sezon szybowcowy 2010.

Kto rano wstaje temu latanie jest dane.

W zako?czonych w Szeged Szybowcowych Mistrzostwach ?wiata, Zbigniew Nieradka (SS ?ar/Aeroklub Cz?stochowski) wywalczy? z?oty medal i zdoby? tytu? Mistrza ?wiata w klasie osiemnasto metrowej.

18 lipca 2010 roku na lotnisku Górskiej Szko?y Szybowcowej powitano Sebastiana Kaw?, który wywalczy? w Previdzy tyu? Szybowcowego Mistrza ?wiata w klasie Standard.

4 lipca 2010 roku, na zako?czenie XV Mistrzostw Polski w Akrobacji Szybowcowej, wspania?y pokaz akrobacji da? zwyci?zca tych zawodów, wielokrotny mistrz ?wiata, Jerzy Makula.

Ciekawe spojrzenie na miasto z szybowca.

    1     2     3     4     5

 

UTC 12:02
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009