HOME> SZYBOWNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Ju? po paru metrach szybowiec jest wysoko nad uciekaj?cym w dó? lotniskiem, mo?e od razu przechodzi? do stromego wznoszenia. Po oko?o 25 sekundach lotu pilot uzyskuje 450 m wysoko?ci, a wi?c po nawrocie w par? chwil mo?e do??czy? do kolegów szybuj?cych nad szczytem ?aru. Przy silniejszym wietrze i wyci?garce ze sprz?g?em hydrokinetycznym wzloty mog? by? jeszcze wy?sze.


Na lotnisku GSS pod koniec listopada 2011 odby?y si? testy wyci?garki "Herkules", maszyn? obs?ugiwa? Janek Kufel, wszystko wypad?o bardzo pozytywnie. W tym czasie lotnisko odwiedzi? kapitan Tadeusz Wrona, a ?e ma szcz??liw? r?k? to w?a?nie on wypuszcza? Sebastiana do pierwszego lotu.


flyingTV.pl


 

UTC 12:01
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009