HOME> SPADOCHRONIARSTWO>
Nie zalogowany użytkownik

To nie przypadek, ?e skacze si? z szybowców, aby takie skoki mo?na oddawa?, trzeba posiada? odpowiedni szybowiec.

Na jednym z niemieckich lotnisk spadochroniarze z Sekcji Spadochronowej WKS Wawel z Krakowa mieli okazj? skaka? z Junkersa Ju-52.

Sekcja Spadochronowa WKS Wawel z Krakowa w akcji podczas Malopolskiego Pikniku Lotniczego w 2007 roku.

103 skoczków spadochronowych z 31 krajów z 5 kontynentów utworzy?o na polskim niebie wielk? podniebn? figur?.

Zgrupowanie Spadochronowej Kadry Narodowej, lata 70-te.

Mistrzostwa ?wiata w skokach na spadochronie i narciarstwie we w?oskiej Corvarze w 1975 roku z udzia?em polskiej ekipy.

Ciekawa produkcja na temat skoków spadochronowych.

Instrukcja uk?adania spadochronu D-1.

Znów na temat wykonywania skoków spadochronowych, tym razem pod k?tem skoków grupowych.

Migawki z Mistrzostw Polski w spadochroniarstwie, konkurencj? na celno?? l?dowania zorganizowano na katowickich ha?dach.

    1     2

 

UTC 08:28
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009