HOME> MODELARSTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Modelarstwo rakietowe jest ekscytuj?ce, ogl?danie jak rakieta startuje i l?duje bezpiecznie na spadochronie sprawia ogromn? satysfakcje. Ten rodzaj modelarstwo rozwija wiele umiej?tno?ci, wyzwala cierpliwo?? i uczy poznawania zagadnie? z dziedziny chemii, fizyki, mechaniki materia?ów i konstrukcji. ogarni?ci pasj? budowania rakiet stale staraj? si? udoskonala? swoje umiej?tno?ci, wykonywa? ?adniejsze modele, lepsze silniki oraz bardziej niezawodne systemy odzysku rakiet.


Archiwum AP Restauracja filmu archiwalnego Wojtek Dudek


 

UTC 08:32
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009