HOME> LOTNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Spitfire TE184 pilotowany przez Polaka przylecia? do Polski 23 czerwca do Rudnik/Cz?stochowy.

Waldek Miszkurka ??cznie za sterami samolotów sp?dzi? 6 tysi?cy godzin.

Hangar 10 oferuje niezwyk?? wystaw? historycznych samolotów, znanych i uznawanych na ca?ym ?wiecie.

RWD-5 to przedwojenny samolot polskiej produkcji.

Film o zestrzelonych we wrze?niu 1939 roku polskich samolotach w rejonie Radomska powsta? dzi?ki grupie zapale?ców z Lotniczej Warszawy, ich niesamowitej pasji i zaanga?owaniu.

W 1931 roku Stanis?aw Wigura wykona? wst?pny projekt samolotu szkolnego RWD-8 przeznaczonego dla lotnictwa wojskowego i aeroklubów.

Na lotnisku Radom-Piastów pod koniec sierpnia 2012 roku odby?y si? zawody Pucharu Polski w akrobacji samolotowej.

Wokalista tego zespo?u muzycznego jest pilotem, szybownikiem.

Podczas Pikniku Lotniczego Euroregionu Beskidy w 2005 roku zespó? akrobacyjny ?elazny wystapi? w sk?adzie trzech Zlinów 526.

Historia lotu samolotem CSS-13 do Grecji w 1997 roku.

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

UTC 08:28
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009