HOME> LOTNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

W czasach w PRL latania mogli uczy? si?, z zasady bezp?atnie, jedynie m?odzi ludzie o doskona?ym zdrowiu, traktowano ich jako przysz?e kadry lotnictwa wojskowego.

Zapraszamy na lotnicz? wycieczk? z Milanem nad Hvarem i okolicznymi wysepkami.

Krótki film z XV Nawigacyjnych Mistrzostw Polski z Leszna.

Zwyk?y dzie? w letnim sezonie 1991 roku w obiektywie kamery jednego z cz?onków Aeroklubu Gliwickiego.

Przygotowanie samolotu PZL 101 A Gawron do lotu.

Zespó? akrobacyjny Bia?o-Czerwone Iskry w dynamicznym pokazie zespo?owej akrobacji nad Aleksandrowicami w 2005 roku.

Akrobacje w wykonaniu Piotra Kowalika i Ireneusza Jesionka w Bielsku Bia?ej podczas Pikniku Lotniczego w 2005.

W sierpniu 2000 roku replika samolotu RWD-5 wzbi?a si? w powietrze z lotniska aeroklubu w Bielsku-Bia?ej.

Na Piknikach Lotniczych Euroregionu Beskidy w Bielsku Bia?ej ka?dego roku lataj? samoloty T-131 PA Jungmann.

Prezentacja w locie samolotu TS-8 Bies w trakcie Pikniku Lotniczego Euroregionu Beskidy w 2005 roku.

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

UTC 01:34
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009