HOME> LOTNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Lot zapoznawczy z elementami akrobacji w Aeroklubie ?l?skim.

Zlin 526F s?u?y w Aeroklubie ?l?skim do szkolenia w ramach akrobacji, na filmie Adam Labus oraz pilot - ucze? podczas ?wiczenia w zakresie akrobacji wy?szej.

Jungmann to samolot szkolno - akrobacyjny przystosowany do szkolenia podstawowego pilotów, powsta? w 1934 roku.

Krótki lot nad jednym z najpi?kniej po?o?onych polskich lotnisk - Bielsko-Bia?a Aleksandrowice.

Nasz kolega, kierowca rajdowy postanowi? sprawdzi? ró?nice mi?dzy szybk? jazd? samochodem na torze wy?cigowym a akrobacj? samolotow?.

Podczas lotu na lotnisko Aeroklubu Radomskiego gdzie w 2009 roku odbywa?y si? Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej dotrzymywali?my towarzystwa koledze i jego Zlinowi.

Edukacyjna wycieczka na lotnisku Ok?cie, kilkadziesi?t lat temu.

Relacja z rajdu na samolotach, które mo?emy ogl?da? teraz ju? tylko w muzeach, ciekawe zdj?cia.

4 czerwca 2003 roku oblatano samolot odrzutowy szkolno-treningowy konstrukcji Edwarda Marga?skiego EM-10 Bielik SP-YEM.

Muzeum jest miejscem wielu imprez kulturalnych, tym razem mo?emy pos?ucha? muzyki w wykonaniu m?odych filcharmoników z Londynu, o lotniczych zbiorach opowiada pan Janek.

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

UTC 01:36
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009