HOME> LOTNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Historia awiacji i prezentacja nowoczesnch samolotów u?ywanych przez ró?ne kraje ?wiata, w latach 60-tych.

Tematem filmu s? wypadki w lotnictwie obejmuj?ce okres kilkunastu lat dzia?alno?ci Aeroklubu Polskiego w czasach PRL.

Przelot na trasie EPGL-EPRU-EPBC pokazany w niekonwencjonalny sposób.

Zbiornik wodny na Ma?ej Panwi, Jezioro Turawskie, zbudowano w latach 1933-1939, aby umo?liwi? regulacj? poziomu wody na Odrze oraz w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.

FIlm z "akcji lisy" zrealizowany w konwencji kronik filmowych z czasów PRL.

Markowi Szufie podczas ubieg?orocznego Pikniku Lotniczego w Bielsku Bia?ej zupe?nie nie przeszkadza?a deszczowa aura, on i jego dwup?atowy Eagle byli ozdob? imprezy.

We wrze?niu 2010 roku odby? si? kolejny Warmi?sko-Mazurski Lotniczy Rajd Przyja?ni na Litw?.

Film promocyjny Artura Kielaka, jednego z czo?owych obecnie pilotów akrobacyjnych w Polsce.

Tym razem mamy przyjemno?? zaprezentowa? cover utwóru z repertuaru Marka Grechuty w interpretacji Macieja Balcara.

M?ody cz?owiek uzbrojony w lornetk?, aparat fotograficzny i radio, godzinami przesiaduje przy p?ocie lotniska w oczekiwaniu na swój cel.

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

UTC 01:35
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009