HOME> LOTNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

RWD-5 to przedwojenny samolot polskiej produkcji. Obecnie jego czynna replika stacjonuje na niewielkim lotnisku w ?ososinie Dolnej na S?decczy?nie. Jest ona w?asno?ci? Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego z Nowego S?cza. Piloci Stowarzyszenia dumnie prezentuj? samolot na pokazach i piknikach lotniczych.


RWD-5R nie jest w stanie zawróci? g?owy brawurow? akrobacj? powietrzn?, nie dymi i nie ryczy na pokazach lotniczych, ale to na takim samolocie w 1933 roku Stanis?aw Skar?y?ski dokona? licz?cego 3582 km przelotu przez Atlantyk, bij?c przy okazji rekord ?wiata dla samolotów o ci??arze do 450 kg. Do dzi? jest to najmniejszy samolot, który pokona? ten dystans.


Replika RWD-5R zosta?a oblatana w dniu 28.08.2000 r. Od 2003 r. samolot zosta? dopuszczony do normalnej eksploatacji. G?ównym konstruktorem repliki RWD-5R, lataj?cej z historycznymi znakami rozpoznawczymi SP-LOT jest Jerzy Mularczyk.


RWD-5 is a pre-war Polish aircraft. Its operating replica is currently staying on small air-field in ?ososina Dolna, S?decczyzna. It is a property of Stowarzyszenie Lotnictwa Eksperymentalnego [experimental aviation association] from Nowy S?cz. Association's pilots proudly present the aircraft on air shows and picnics.


RWD-5 will not make you lose your head with daring acrobatics, it does not smoke nor roar on the shows, but is was this plane that beat the world record by flying across the Atlantic, 3582 km, with Stanis?aw Skar?y?ski at the rudder in 1933 in the class of aircraft up to 450 kg. Today, it is the smallest aircraft which flew that distance.


RWD-5 replica was test flown on 28.08.2000. Since 2003, the aircraft is approved for normal operations. Jerzy Mularczyk is the head designer of RWD-5 replica, flying with historical identification marks SP-LOT.


flyingTV.pl


 

UTC 01:35
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009