HOME> LOTNICTWO>
Nie zalogowany użytkownik

Historia lotu samolotem CSS-13 do Grecji w 1997 roku. Bohater tego wydarzenia szczególnie serdecznie wspomina Krzy?ka Krawcewicza, naczelnego Przegl?du Lotniczego. Jedynie na ?amach tego pisma lotniczego mo?na by?o w swoim czasie przeczyta? zarówno o przelocie Miszkurki dooko?a ?wiata z 1997 roku, jak i locie CSS-13 do Grecji, o którym to opowiada ten film.


History of the flight with CSS-13 aircraft to Greece in 1997. Main character of this event especially warm mentions Krzysiek Krawcewicz, head of Przegl?d Lotniczy. Only this magazine published information about the flight of Miszkurka around the world in 1997 and the CSS-13 flight to Greece, that this film is about.


flyingtv.pl


 

UTC 01:36
newsletter   newsletter  
copyrights flyingtv.pl 2009